مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    انتخاب سايپا شيشه بعنوان واحد نمونه صنعتي سال 97 استان قزوين


    سايپا شيشه با توجه به توانمندي و تلاش مستمر مديران و كاركنان خود در مسير دستيابي به اهداف ارزشمند صنعت كشور ، افتخارديگري كسب و بعنوان واحد نمونه صنعتي استان قزوين در سال 1397 انتخاب و در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن و تجليل از مديران واحدهاي صنعتي و معدني برتر استان قزوين از معاون محترم وزير صمت و استاندار قزوين لوح تقدير دريافت نمود . اين موفقيت ارزشمند را كه در شرايط كنوني و سخت اقتصادي و تحريمهاي ضالمانه بدست آمده  را به همكاران محترم در گروه خودروسازي سايپا و بويژه همكاران محترم در شركت سايپا شيشه تبريك عرض مينماييم . اميداست بتوانيم با ياري خداوند متعال ، همگام با اهداف عاليه صنعت كشور شاهد موفقيت هاي بيشتري باشيم .