مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > افتخارات > دستاوردهای شرکت

دستاوردهای شرکت

دستیابی به 35 درصد سهم بازار تولید شیشه های خودروسازان کشور (OEM) . لوح تقدیر به مناسبت رشد 20 درصدی تولید و فروش (گروه خودروسازی سایپا) .

دریافت لوح سیمین تعالی سازمانی در سال 1384 (گروه خودروسازی سایپا) .

کسب رتبه برتر تحقیق و توسعه طی هشت سال متوالی (82-89) در استان قزوین .

اخذ مجوز تأسیس واحد خدمات فنی – مهندسی صنعت شیشه از سازمان صنایع و معادن قزوین.

برخورداری از استانداردهای ISIRI 709، ISO/TS ، E-MARK و KBA برای محصولات و سیستم مدیریت کیفیت .

لوح تقدیر واحد برتر صنعتی استان (سازمان صنایع و معادن قزوین) .

تثبیت قیمت فروش محصولات با حفظ سودآوری شرکت و افزایش تولید و فروش .

توجه به منابع انسانی به عنوان خط مشی مدیریت و حفظ کرامت انسانی .

بسترسازی برای صادرات محصول از طریق نصب شیشه های تولیدی بر روی خودورهای صادراتی گروه سایپا .

افزایش نرخ رشد تولید طی سنوات مختلف : (132 درصد) 1382 (5/65 درصد) 1383 (5/14 درصد) 1384 (22 درصد) (12 درصد) 1385

اولین تولیدکننده در جهت خودکفایی شیشه خودروهای ذیل در کشور :

·شیشه های خودروی زانتیا (صرفه جویی ارزی) . · شیشه های خودروی ریو. · شیشه های خودروی تیبا . · شیشه لچکی پراید (صرفه جویی ارزی).

کسب رتبه های ورزشی کارگری :

قهرمانی تیم والیبال کارگری شرکت در سال 83 در استان قزوین .

قهرمانی تیم والیبال شرکت در سال 84 در مسابقات دسته اول استان قزوین .

نائب قهرمانی دسته یک کارگران تیم فوتبال شرکت در سال 84 در استان قزوین .

قهرمانی تیم والیبال کارگران استان قزوین در سال 1385 .

کسب رتبه های تعالی:

· کسب نشان سیمین تعالی از گروه خودروسازی سایپا در سال 1385 .

· کسب گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه ملی بهره وری در سال 1386 .

· ­کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت از جایزه ملی کیفیت ایران در سال 1387 .

· کسب گواهینامه اشتهار به کیفیت یک ستاره از جایزه ملی کیفیت در سال 1388.

· کسب نشان برنزین تعالی گروه خودرو سازی سایپا در سال 1389.